O nás


Naší prioritou je spokojený zákazník a proto dbáme na vysokou profesionalitu. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru Vám navíc zaručují ty nejlepší služby. K dispozici je Vám vždy plně vyškolený personál.
Aktuality


Dne 02.07.2020 Podání podrobných doplňujících informací a vysvětlení k žádostem akcionářů předneseným na valné hromadě společnosti konané dne 4.6.2020 (plné znění naleznete zde…)
(Poznámka: pro otevření příloh použijte shodné heslo, které Vám bylo zasláno společně s pozvánkou na valnou hromadu)Dne 18.06.2020 Zápis o jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. (plné znění naleznete zde…)
(Poznámka: pro otevření příloh použijte shodné heslo, které Vám bylo zasláno společně s pozvánkou na valnou hromadu)Dne 19.5.2020 Vážení akcionáři, společnost Vodárenská a kanalizační a.s. dne 13.5.2020 obdržela protinávrh akcionáře p. Franka k návrhům usnesení ke dvěma bodům pořadu jednání valné hromady svolané na den 4.6.2020.
Plné znění předloženého protinávrhu a návrhu je zveřejněno společně se stanoviskem statutárního ředitele zde…
(Poznámka: pro otevření příloh použijte shodné heslo, které Vám bylo zasláno společně s pozvánkou na valnou hromadu)


Dne 28.4.2020 Statutární ředitel akciové společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. (se sídlem v Plzni, Nerudova 25 / čp.982, PSČ 305 92, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 359) svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU


Která se bude konat 4. června 2020 od 9:00 hodin v Kulturním domě v Nýřanech (plné znění pozvánky naleznete zde…)

Aktuální dokumenty:
 • Výroční zpráva společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. za rok 2019
 • Zpráva nezávislého auditora


 • Poznámka: pro otevření příloh použijte shodné heslo, které Vám bylo zasláno společně s pozvánkou na valnou hromadu
  Provozní informace


  Oznámení společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. o ceně vodného a stočného od 1.5.2020
 • Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.5.2020


 • Oznámení společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. o ceně vodného a stočného od 1.1.2020
 • Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2020


 • Oznámení společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. o ceně vodného a stočného od 1.1.2019
 • Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2019


 • Oznámení společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. o ceně vodného a stočného od 1.1.2018
 • Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2018


 • Oznámení společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. o ceně vodného a stočného od 1.1.2017
 • Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2017


 • Oznámení společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. o ceně vodného a stočného od 1.1.2016
 • Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2016


 • Oznámení společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. o ceně vodného a stočného od 1.1.2015
 • Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2015