O nás


Naší prioritou je spokojený zákazník a proto dbáme na vysokou profesionalitu. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru Vám navíc zaručují ty nejlepší služby. K dispozici je Vám vždy plně vyškolený personál.
Aktuality


Dne 01.07.2021 Zápis o jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. konané dne 17.6.2021 (plné znění naleznete zde…)

(Poznámka: pro otevření příloh použijte shodné heslo, které Vám bylo zasláno společně s pozvánkou na valnou hromadu)Dne 20.5.2021 byl společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. doručen protest akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka proti svolání valné hromady, která se bude konat dne 17.6.2021, jehož plný text společně se stanoviskem správní rady je uveden zde…

(Poznámka: pro otevření příloh použijte shodné heslo, které Vám bylo zasláno společně s pozvánkou na valnou hromadu)Dne 20.5.2021 byl společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. doručen protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 4 d) usnesení valné hromady, která se bude konat dne 17.6.2021, jehož plný text společně se stanoviskem správní rady je uveden zde…

(Poznámka: pro otevření příloh použijte shodné heslo, které Vám bylo zasláno společně s pozvánkou na valnou hromadu)Správní rada akciové společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. se sídlem Nerudova 982/25, Jižní Předměstí, Plzeň 301 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 359

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
akciové společnosti Vodárenská a kanalizační a.s.,
která se bude konat dne 17. června 2021 od 09.00 hodin
v Kulturním domě v Nýřanech


Podklady pro ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Vodárenská a kanalizační a.s.:
 • Plné znění pozvánky naleznete zde…
 • Výroční zpráva společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. za rok 2020
 • Zpráva nezávislého auditora
 • Stanovy akciové společnosti
 • Stanovy akciové společnosti (vyznačení změn v dokumentu)
 • Smlouva o výkonu funkce předsedy správní rady
 • Smlouva o výkonu funkce člena správní rady


 • Poznámka: pro otevření příloh použijte heslo, které Vám bylo zasláno společně s pozvánkou na valnou hromadu  Dne 02.07.2020 Podání podrobných doplňujících informací a vysvětlení k žádostem akcionářů předneseným na valné hromadě společnosti konané dne 4.6.2020 (plné znění naleznete zde…)
  (Poznámka: pro otevření příloh použijte shodné heslo, které Vám bylo zasláno společně s pozvánkou na valnou hromadu)  Dne 18.06.2020 Zápis o jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. (plné znění naleznete zde…)
  (Poznámka: pro otevření příloh použijte shodné heslo, které Vám bylo zasláno společně s pozvánkou na valnou hromadu)  Provozní informace


  Oznámení společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. o ceně vodného a stočného od 1.5.2020
 • Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.5.2020


 • Oznámení společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. o ceně vodného a stočného od 1.1.2020
 • Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2020


 • Oznámení společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. o ceně vodného a stočného od 1.1.2019
 • Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2019


 • Oznámení společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. o ceně vodného a stočného od 1.1.2018
 • Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2018


 • Oznámení společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. o ceně vodného a stočného od 1.1.2017
 • Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2017


 • Oznámení společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. o ceně vodného a stočného od 1.1.2016
 • Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2016


 • Oznámení společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. o ceně vodného a stočného od 1.1.2015
 • Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2015